۰۱

پروژه عقاب -برجهای مسکونی ۳۶۰ واحدی

  • Author
  • ۰۶٫۱۱٫۱۳۹۳Date
  • Categories

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن نیروی هوایی


درون گرایی مفهومی‌است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود داشته و با حضوری آشکار ، به صورتهای متنوع ، قابل درک و مشاهده است .
اصولاً در ساماندهی اندام‌های گوناگون ساختمان به ویژه خانه‌های سنتی ایرانی باورهای مردم، بسیار کارساز بوده است. یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حُرمت آن بوده که این امر به گونه ای معماری ایران را درون گرا ساخته است.
معماری به عنوان خلقتی هنری برای برآوردن یک نیاز نیست بلکه آفریدن نیاز است. معماری شناسایی همگنی فضاهایی است نامتناسب با عملکردهای خاص انسانی. معماری سازندگی ذهنی فضاهاست و از جایی شروع میشود که عملکرد روشن و مشخص است. در پروژه مسکونی هفده طبقه عقاب واقع در ظلع غربی استادیوم آزادی شامل چهار بلوک مجزا و در مجموع شامل سیصد و شصت واحد میباشد که این واحدها به نحوی طراحی گردیده است تا حریم های خانوادگی در داخل مجموعه حفظ شود. هر مجموعه شامل دو آسانسور مجزا و راه پله های مستقل و سالن اجتماعات جداگانه میباشد.


Related projects